//
arkiv

Säljkanonen

This category contains 3 posts

533 anledningar till att ni inte växer

Att huvuddelen av ett företags försäljning ofta kommer från ett mindre antal kunder och att det finns en lång ”svans” av små kunder är inget ovanligt. Men i ett uppdrag i ett spännande tillväxtföretag som driver en grossistverksamhet fick jag uppleva det mest extrema fallet jag någonsin varit med om. Företaget växte på sex år … Läs mer

Bönder och Jägare

Kanske har du hört talas om begreppen farmers och hunters för att beskriva olika säljartyper. Eller bönder och jägare som vi säger på svenska. En bonde är en säljare som arbetar med att ta hand om existerande kunder och jägaren har i uppgift att skapa affärer med nya kunder. Till sättet är en bonde en … Läs mer

Dåligt resultat? Sluta då sälj.

Om ditt företag inte når upp till förväntat resultat måste ni se över er strategi. Säljarbetet ska ses som en strategi och inte bara en rutin.  Vi hör om nya säljmetoder och nya säljkanaler hela tiden. Öka säljet. Effektivisera säljet. Men hur ser er säljstrategi ut? Sälj handlar om att skapa leads, strukturera säljsamtalet, förhandla … Läs mer